Shiva-Yantra-1.png

Amintește-ți de Sine!

Bhuvaneshvari Yantra​

Cuvântul sanscrit bhuvan înseamnă lumea fenomenală.
Bhuvaneshvari înseamnă Ishvari, Suverana, Regina lumii fenomenale.
Locul ei în ființa este în Anahata Chakra centrul energetic al Inimii, în Jiva, în Suflet.

Glorie chipului său ce oglindește toți zeii născuți pentru ca aceștia să știe de unde vin;  Regină a Universului cea care ne eliberezi de oricare limitare revărsând permanent bogăție peste pământ si rai, păzindu-ne clipă de clipă cu binecuvântările tale. Glorie numelui său Adi Shakti, energia primordială ce lucrează în fiecare particulă a manifestării și nu este altceva decât pura voință a lui Dumnezeu. Cea în care se nasc comori infinite pentru cel pus pe calea eliberării, protectoarea și refugiul meu.

Vasta măreție a Marii Puteri Cosmice a Spatiului, Bhuvaneshvari

Forța spațiului sacru creează realitatea spațiului infinit ce dizolvă toate limitările în Sine.

Studiul

La fel cum spațiul exterior al lumii fizice este infinit, asemenea este și spațiul interior sau al minții. Spațiul minții conține mai multe straturi suplimentare în nivelele sale superioare și în cele din urmă, Spațiul Suprem al conștiinței pure se află dincolo de orice manifestare. Toate acestea sunt aspecte și funcții ce aparțin Marii Puteri Cosmice a Spațiului Bhuvaneshvari.

Regina Universului

A patra Mahavidiya, Marea Putere Cosmică a Spațiului, Bhuvaneshvari este Regina întregului Univers, adevărata mamă a tuturor lumilor, comoara tuturor comorilor, uterul cosmic spațiul sacru al inimii în care se manifestă toate lucrurile, respirația ce dă naștere totului, cea care este dincolo de ele. Aceasta este măreția Sa.

Cunoașterea

Kali este timpul, iar Bhuvaneshvari este spațiul în care se manifestă toate lucrurile. Marea Putere Cosmică a Spațiului, Bhuvaneshwari, ne permite să manifestăm astfel înțelegerea frumuseții și a armoniei divine, permițând să manifestăm compasiunea perfectă pentru tot. Prin darul său, de a vedea dincolo de iluzie (Maya), marea Putere Cosmică a Spațiului, Bhuvaneshvari ne permite să apreciem complet lumea creată și toată frumusețea sa ajutându-ne să înțelegem și să îmbrățișăm astfel Eternitatea. Ca și în cazul celorlalte Mari Puteri Cosmice, modalitate directă pentru a o înțelege și manifesta se face prin contemplarea yantrei sale.

Transfigurarea

Marea Putere Cosmică a Spațiului, Bhuvaneshvari este cunoscută în Vede ca Adity, mama infinită și indivizibilă, marea origine și uterul cosmic. Ea este începutul, originea tuturor lumilor și prin urmare este Mama tuturor sorilor și a tuturor forțelor manifestate de aceștia care sunt numiți după Ea, Adity. Spațiul conștiinței, are mai multe nivele de manifestare, el nefiind doar spațiul universului fizic ci și al minții. Bhuvaneshvari creează spațiul pentru a da naștere tuturor lucrurilor. În mod similar, în conștiința individuală creează spațiu pentru a da naștere naturii divine în noi.

Identificarea

Tot ce este creat în universul vizibil si nu doar în acesta este emanația Marii Puteri Cosmice a Spațiului Bhuvaneshvari.

Iubirea

Locul este doar o reflectare al vederii noastre: așa cum se modifică vederea, așa se mișcă și locul în care se pare că suntem. Viziunea determină direcția. Pe măsură ce căpătăm un control deosebit asupra minții putem percepe anumite locuri sau evenimente „iluminate” în propria ființă. Marea putere Cosmică a Timpului Kali, este puterea de acțiune (Kriya-Shakti), Marea Putere Cosmică a Frumuseții și a Armoniei Divine, Tripura Sundari este puterea cunoașterii (Jana-Shakti), iar Marea Putere Cosmică a Spațiului, Bhuvaneshvari este puterea iubirii (Iccha-Shakti).

Puterea Yantrei

Spațiul ce se află în inimă, în microcosmosul uman, conține întregul Univers. Inima, este locul în care spațiul infinit se ascunde și este locul Mamei Divine. Spațiul este Mama sau matricea în care dă naștere tuturor creaturilor și Ea este locul în care toate lucrurile cresc.

Eternitatea

Marea Putere Cosmică a Spațiului, Bhuvaneshvari este locul, câmpul, matricea în care acționăm și care ne permite să manifestăm natura divină. Cunoscând-o ca locul pe care stăm și realitatea care ne pătrunde, dobândim energia (Shakti) de a realiza cele mai înalte acțiuni, care sunt practicile Yoga. Ca și prezență pasivă, noi înșine devenim câmpul în care Puterile Cosmice, își pot asuma rolurile în expansiunea lor creativă cosmică.

Puterea spațiului

Spațiul pare gol dar este viu și nu poate fi afectat de nimic.

Tăcerea este spațiu gol, spațiul este casa minții trezite.

Buddha

În realitate timpul și spațiul există în tine, nu tu exiști în ele.

NIsargadatha Maharaj

Întrebări fregvente​

Cele mai dese întrebări.

Literal, Yantra înseamnă suport sau instrument. O Yantra este în esență o compoziție geometrică, un instrument sacru pentru contemplare, focalizare și meditație. 

Pentru a-i înțelege adevărata natură noțiunile noastre de geometrie trebuie să cedeze în fața celor ale dinamicii pentru ca apoi să putem realiza puterea yantrei ce crește proporțional cu precizia diagramei și puterea de abstractizare.

Acțiunea sa poate fi văzută ca o deschidere fizică, psihologică și spirituală către înțelegerea misterului. Astfel, yantra stimulează omul să exploreze și să-i dezvăluie misterul care este o legătura între el și cosmos.

O Yantra poate fi la fel de monumentală ca un templu hindus sau mică ca un pandantiv. Indiferent de dimensiunea acesteia aceasta marchează diferite etape în pelerinajul spiritual al omului.
Acțiunea de realizare a acesteia este imperativ necesară să fie îndreptată către Dumnezeu în comuniune cu sfera de forță careia se adresează, în cazul nostru Marea Putere Cosmică a Timpului, Kali.

Experimentele lui Jung au demonstrat că un astfel de simbol nu este “fabricat”, ci descoperit prin surse interioare. Yantra izvorăște dintr-o constrângere umană universală și întruchipează principii etrene ce nu se îndepărtează de viață, fizic și spiritual.

Yantra acționează ca o cheie și deblochează relația cu energiile corespondente în conștiința personală precum și în cea colectivă. Acestea funcționează ca simboluri revelatoare ale adevărurilor cosmice și ca instrucțiune grafică al aspectului spiritual al experienței umane. Toate formele primare ale yantrei sunt simboluri psihologice corespunzătoare stărilor interioare ale conștiinței umane, prin care este posibil controlul și extinderea forțelor psihice.

Elementele comune ale yantrelor sunt: bindu sau punctul central; triunghiul; patratul și cercul.
În yantră, acestea funcționează ca „forme gând”, care sunt astfel construite încât aspirantul să înțeleagă prin ele diferitele tipare particulare de forță sau dinamică. A te identifica în totalitate cu configurația unei yantre înseamnă a „realiza” sau a elibera forțele inerente pe care le denotă fiecare formă.

Yantra Energiei Divine a Spațiului Buhvaneshvari​

Spațiul este divin și se află în toate lucrurile. A deveni gol, fără dorință este într-adevăr calea prin care îl poți cunoaște.